Missing Peoples årsmöte 2018 kommer att hållas i Stockholm lördagen 21 april på Quailty Hotel Nacka.
Mötet startar klockan 13.00 och beräknas hålla på i två timmar.

Som medlem har man rätt att medverka vid årsmötet men det är endast de valda ombuden som innehar rösträtt.
Vill du komma på årsmötet anmäler du dig till info@missingpeople.se senast den 13 april.

Propositioner
Motioner
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017
Verksamhetsplan 2018-2020
Budget 2018
Styrelsens svar på inkomna motioner
Valberedningens förslag på ny styrelse 2018
Föredragningslista