Välkomna till årsmötet i Borås!

I år kommer Missing People att hålla sitt årsmöte den 2:a april kl. 14.00 i Borås. Vi kommer att vara på Quality Hotel Grand Borås, Hallbergsplatsen 2, 503 00 Borås. Alla medlemmar är välkomna att närvara vid årsmötet men det är bara ombuden för respektive regional avdelning som har rösträtt.

Varmt välkomna!

Vill du nominera någon till styrelsen?

Läs i så fall igenom instruktionerna här nedan och skicka sedan ditt förslag till valberedningen@missingpeople.se I valberedningen sitter Anna Österberg, Neda Pavic och Magnus Lindström.

Med anledning av kommande årsmöte önskar vi i valberedningen få in nomineringar. Vårt förslag kommer att grunda sig på att kommande styrelse kan fortsätta det arbete som den tillfälliga styrelsen, som röstades fram vid den extrainsatta årsstämman, har påbörjat. 90-kontot som vi äntligen har fått måste vara en grund att arbeta vidare på och därför måste samtliga nominerade skicka in både CV samt en godkänd kreditupplysning. Skicka CV till valberedning@missingpeople.se och skicka kreditupplysningen i original med post till Missing People Sweden att. Helene Brinkenfeldt, Alströmergatan 22, 112 47 Stockholm. Då några av nuvarande styrelsens medlemmar aviserat att de inte ställer upp för omval har vi följande krav på de sökande: medlem i organisationen, tidigare arbete i styrelse, tidigare arbete i styrelse som kassör eller sekreterare är meriterande. Vi ser gärna externa sökanden för att ytterligare kunna berika organisationen med erfarenheter. Om du nominerar någon annan måste denna person vara informerad och tackat ja till nomineringen, samt blivit informerad om kraven som ställs på de sökande.

Vi önskar få in nomineringar med tillhörande CV senast söndagen den 12/3 till valberedningen@missingpeople.se  samt godkänd kreditupplysning senast tisdagen den 28/3 till Missing People Sweden att. Helene Brinkenfeldt, Alströmergatan 22, 112 47 Stockholm. Se information om kreditupplysningen här nedan.

Med vänliga hälsningar,
Valberedningen

Information från Svensk insamlingskontroll gällande kreditupplysning
En sådan upplysning får inte vara äldre än fyra veckor. Kreditupplysningen ska vara utfärdad av ett företag som fått godkännande av Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet, se www.datainspektionen.se. Kreditupplysning är gratis från kreditupplysningsföretag om den söks av styrelseledamot eller suppleant själv, men då kan det ta ett par veckor innan den kommer. Den person som det gäller får skriva till kreditupplysningsföretaget och hänvisa till sin rätt att enligt 26 § i personuppgiftslagen få ett registerutdrag. Personen ska uppge sitt personnummer, namn och adress. Om organisationen vill begära att få kreditupplysningen själv eller vill ha en snabbare behandling tar upplysningsbyrån ut en avgift. En styrelseledamot eller en suppleant som har betalningsanmärkningar och/eller obetalda skatteskulder måste avgå ur styrelsen om organisationen ska kunna beviljas 90-konto eller bibehålla 90-kontot. Regeln om detta finns i 2 § fjärde stycket i föreskrifterna för 90-konto.