Missing People Sweden – Kallelse till Årsmöte

Posted by on Feb 21, 2015 in Okategoriserade | No Comments
Missing People Sweden – Kallelse till Årsmöte

 

Föreningen Missing People Sweden kallar till föreningens årsmöte.

Datum: 2015-03-15

Tid: 13:00 – 16:00

Plats: Z-salen. ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att närvara på årsmötet.

 

Förslag till föredragningslista samt årsmöteshandlingar kommer att publiceras på föreningens hemsida http://www.missingpeople.se/arsmote2015

Det har inkommit förslag om stadgeändringar som kommer att behandlas på årsmötet.

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Valberedningen tar gärna emot förslag på kandidater till valbara poster. Se http://missingpeople.se/valberedningen/