Missing People Sweden – Kallelse till Årsmöte

Föreningen Missing People Sweden kallar till föreningens årsmöte.
Datum: 2016-03-13
Tid: 13:00 – 16:00
Plats: Scandic Backadal, Bäckebolsvägen, Hisings Backa.

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att närvara på årsmötet. 

Förslag till föredragningslista samt årsmöteshandlingar kommer att publiceras på föreningens hemsida www.missingpeople.se/arsmote2016

Det har inkommit förslag om stadgeändringar som kommer att behandlas på årsmötet.

Medlem som har betalat innevarande års medlemsavgift har rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte. Rösträtten kan utövas av medlemmen personligen, eller genom en annan medlem som agerar som ombud, och som har med sig en skriftlig fullmakt. Ett ombud får representera max en annan medlem. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Valberedningen tar gärna emot förslag på kandidater till valbara poster. Se www.missingpeople.se/valberedningen/