Länk till protokollet från den extra årstämman:
131012 Protokoll extrastämma signerat