Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill bli medlem, vara med på eller få information i samband med sökinsatser. Dina personuppgifter registreras och behandlas av Missing People Sweden (org.nr. 802463-5867). Personuppgifterna hanteras enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Dina personuppgifter registreras och behandlas för att vi ska kunna kommunicera med dig i samband med sökinsatser, informera om och uppdatera dig om verksamheten och vad som är på gång, t.ex. informationsmöten, utbildningar, event etc., samt kommunicera med dig i medlemsrekryterings-, insamlings- och marknadsföringssyfte. Vi kan komma att kontrollera samt även komplettera uppgifterna genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, för den användning som framgår av ovan. Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig, samt begära att uppgifterna ändras om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du vill begära att få ett registerutdrag, avregistrera dig eller har övriga frågor, så är du välkommen att kontakta oss på info@missingpeople.se eller 031-760 90 60.

Missing People Sweden
org.nr. 802463-5867
Besöksadress: Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm
Postadress: Box 190, 101 23 Stockholm
Telefon: 031-760 90 60
E-postadress: info@missingpeople.se