Se våra våra stadgar: Stadgar 2016-10-30

Se protokollet från senaste årsmötet: Protokoll extra årsstämma 2016-10-30