TILL ÅRSMÖTE MED MISSING PEOPLE SWEDEN 2016-03-13.

En förening blir inte bättre än sina ledare, att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete.
Det är valberedningens uppgift att hitta rätt personer och den enda hänsyn som valberedningen skall väga in i sitt förslag är att det blir bästa möjliga styrelse för föreningen.
För att hitta rätt personer och därmed bästa möjliga styrelse har vi i valberedningen arbetat utifrån de nio kriterierna nedan när vi bedömt lämpligheten hos kandidater att ingå i MPS styrelse.
Utgångspunkten är att samtliga ledamöter skall uppfylla villkor 1 och 7. När det gäller de övriga kriterierna så
skall styrelsen som grupp gemensamt ha kvalifikationer att motsvarar dessa för att utgöra ett bra team.
Valberedningen har i intervjuer med de förslagna försäkrat sig om att kriterierna nedan uppfylls i
valberedningens förslag.

Vi överlämnar nu vårt förslag till årsmötet med förhoppningen att årsmötet skall anta förslagen.

Styrelsen sammantaget ska ha följande kompetenser/förutsättningar

 1. Förståelse och respekt för vad det innebär att leda ideellt och frivilligt arbetande människor
 2. Föreningskunskap och erfarenhet vad gäller organisation
 3. Kunskap om MPS och vår verksamhet
 4. Bred samhällskännedom
 5. Goda näringslivskontakter
 6. Kunskap om hur man leder en frivilligorganisation med anställd personal
 7. Ledamöter och ersättare skall uppfylla krav som gör det möjligt att ansöka om stöd från samhället, stiftelsereller andra under det kommande verksamhetsåret (2016)
 8. Förvalta och ta till vara det ekonomiska värdet av varumärket Missing People.
 9. I övrigt ha kompetens att leva upp till det som sägs i stadgarna §24 Styrelsens åligganden

VIKTIG INFORMATION

Valberedningen vill påtala vikten av att alla som föreslås till styrelsen klarar kraven från Svensk Insamlingskontroll. Ett uteblivet godkännande för 90-konto skulle påverka MPS ekonomi mycket negativt genom att möjligheten till framtida intäkter i närtid uteblir. De uteblivna intäkterna kan vara på nivån flera miljoner kronor. De som föreslås av valberedningen uppfyller kraven.

 

Utgångsläge

Nuvarande
Ordförande

 • Daniel Brodin mandatet går ut i år 2016

Ledamöter

 • Jan Akalla avsäger sig omval enligt besked till valberedningen
 • Theres Abrahamsson avgår 1 år i förtid enligt besked till valberedningen
 • Kenneth Söderlund avsäger sig omval enligt besked till valberedningen
 • Peder Schillerström mandatet går ut i år 2016
 • Åsa Westlund gått in efter Rolf Mudde Atterling som avsagt sig under mandatperioden
 • Anki Dahlberg 1 år kvar

Ersättare:

 • Per Hiller vald 2015 på ett år

 

Valberedningens Förslag

Ordförande

 • Magnus Idebro 1 år

Ledamöter

 • Kenneth Sandén 2 år (valberedningens rekommendation att han utses till kassör av styrelsen) Nyval
 • Anna Lindholm-Björkman 2 år Nyval
 • Jonas Sillerström 2 år Nyval
 • Lars Svensson 1 år Fyllnadsval
 • Åsa Westlund 1 år Fyllnadsval

——————————————————————–
(Anki Dahlberg vald 2015 1 år kvar)

Suppleanter/ersättare

 1. Leif Schang Nyval
 2. Stefan Bjuhr Nyval

Auktoriserad revisor

 • Anna Wretholm, Allegretto Revision AB Nyval 1 år

Lekmannarevisor

 • Hasse Lagervall 1 år Nyval

Etikgruppen

 • Elin Danielsson ordf. 1 år

Presentation av kandidaterna i korthet

ORDFÖRANDE

Magnus Idrebro 46 år VL och OC Södermanland bor i Nyköping

 • Varit marknadschef för ishockeyförening som anställd i tre år
 • Vice ordförande i Nyköpings Kanotklubb
 • Styrelseledamot i Innebandyförening
 • Styrelseledamot i en förening som sysslar med Amerikansk fotboll
 • Varit ordförande i 5 år i Klassmorfar i Sörmland (nedlagd)
 • Säljare/projektledare i ett privat företag.

LEDAMÖTER
Kenneth Sandén 63 år bor i Hässelby
(rekommenderas av valberedning att väljas till kassör av styrelsen)

 • Har arbetat i olika typer av arbetsledande befattningar under större delen av sitt yrkesliv, varav närmare 20 år som verkställande direktör.
 • Mellan år 2000 och 2012 VD för Europeiska, ett av Sveriges ledande reseförsäkringsföretag.
 • Har stor erfarenhet av att arbeta i såväl nordiska som i internationella organisationer och företagskulturer.
 • Sedan mitten av 1980-talet haft olika typer av styrelseuppdrag som ledamot eller som styrelseordförande.
 • Haft olika styrelseuppdrag kopplade till anställning, några externa uppdrag samt engagerat sig i några uppstartsverksamheter. Fram till senaste årsskifte var han styrelseordförande i Euro-Center Holding SE med säte i Prag. Bolaget är ett av Europas större företag inom medicinsk assistansverksamhet, har ca 120 anställda och ägs huvudsakligen av MünichRe-gruppen i München. Detta styrelseuppdrag hade han i 15 år, varav de sista 10 åren som styrelsens ordförande. De uppdrag han har idag är kopplade till delägarskap i olika mindre nybildade bolag verksamma inom ekonomisk rådgivning och digital utveckling.
 • Har också varit ledamot av styrelsen för Stockholm International Water Institute, Stockholm (SIWI) 2002-2012

Anna Lindholm Björkman 50 år Mps-jouren, MPS-Mediagrupp bor i Täby

 • Har varit med i föreningar oavbrutet sedan 10 års ålder.
 • Många år i styrelser som v.ordförande och ledamot samt som ledare inom tennis.
 • Jobbat aktivt med organisationen bakom både Stockholm Open och Swedish Open i Båstad
 • Redaktionssekreterare på tidningen Tåg

Jonas Sillerström 49 år VL och OC i Skaraborg bor i Lyrestad

 • Arbetar som Account Manager Procudan A/S Sweden
 • Utbildning Skövde Högskola LEAN Production
 • Kommunstyrelsen (kommunens regering) i Gullspång under 6 år (Kommunpartiet Vår framtid)
 • Fd stf kompanjonchef inom hemvärnet
 • Frivilliga FlygKåren Skaraborg
 • Svenska Frimurare Orden Skövde, sekreterare
 • Skövde Motorflygklubb, Falköpings Motorflygklubb

Lars Svensson 70 år AC Sjuhärad bor i Ulricehamn

 • Har varit egenföretagare i den grafiska branschen, och varit aktiv i deras branschorganisation både
 • nationellt och i norden
 • Ordförande under 4 år i bostadsrättsförening vilket medför erfarenhet av att leda förening med engagerade medlemmar.
 • God man vilket tillsammans med engagemanget i MPS visar på ett socialt starkt engagemang.
 • Plutonchef i det militära

Åsa Westlund 40 år bor i Göteborg

 • Varit en del av MPS sen mars 2012 och deltagit i många sökinsatser både på land och som dykare.
 • Ansvarig för arbetsgruppen Media. Tidigare aktiv även i jourgruppen och verksamhetsgruppen.
 • Sedan 2012 arbetat med MPS grafiska identitet och synlighet i sociala medier. Även arbetat med MPS Policys.
 • MPS’s ansikte utåt i Brottscentralen sedan starten 2013, även varit med i TV-serien om MPS.
 • Suttit med i styrelsen för Fjällorna (sportfiskeklubb för kvinnor) sen 2011.
 • Jobbar med marknadsföring, sociala medier, utveckling och är Grafisk formgivare.
 • Jobbar mycket med varumärkesfrågor sociala strategier för olika kunder.

Ersättare
1. Leif Schang 70 år VL i Västra Skåne

 • Bor i Helsingborg med sin fru Agneta och två hundar som är godkända i MPS för sök av såväl levande som avlidna personer.
 • Började i MPS hösten 1012 som hundförare.
 • Blev 2013 invald i LLG Västra Skåne som hundansvarig, och är nu VL i Västra Skåne.
 • Sedan 2010 ledamot i Helsingborgbrukshundklubbs styrelse och för många år sedan kassör i
 • Bjuvs brukshundklubb i ca 2 två år.
 • Har arbetat I drygt 25 år med sökhundar och haft en räddningshund tidigare.
 • Har deltagit vid över 100 sök i MPS som hundförare, OC och GC.

2. Stefan Bjuhr 33 år bor i Kristinehamn

 • Varit aktiv i elevråd på både grundskola (kassör och sedan ordförande) och gymnasie (ordförande), studentförening på universitetet som ledamot och sedan ordförande.
 • Var redan som tonåring med i en telemarketinggrupp som hjälpte till att samla in pengar till minröjningsprojekt i Mocambique, hjälpte till med förnödenheter till barnhem i Rumänien och Lettland.
 • Är numera med som specialistkompetens i FRG-BRT där jag framför allt kallas in om samhället behöver IT-tekniker (t.ex. skogsbranden i Västmanland där jag ansvarade för IT-driften under nattskiftet i staben)
 • Ingår i Örebro-värmlands-akutgrupp via civilförsvarsförbundet.

MPS:

 • OC rep i Värmland, GIS-ansvarig och kontaktperson mot systemleverantören Cartesia.
 • Godkänd utbildare inom MPS avseende Cartesia ProSmart.
 • 1 av 4 i registergruppen som håller ihop alla våra olika register och daglig kontakt med allmänheten
 • Varit med i Verksamhetsgruppen som lagts ner.

Etikgruppens ordförande
Elin Danielsson, 32 år, AC och sedan december 2015 med i Etikgruppen bor i Karlskoga

 • Började i MPS augusti 2012 var med och startade MPS Örebro.
 • Snart färdigutbildad socionom
 • Arbetar extra med ensamkommande flyktingbarn
 • Ordförande i Svenska Blå Stjärnans Örebroförbund
 • Med som FRG-ledare i en frivillig resursgrupp
 • Frivillig första hjälpen i Civilförsvarsförbundets akutgrupp Värmland/Örebro
 • Varit med i brottsofferjouren som brottsofferstöd och rättegångsstöd.

Vid kommunikation med Elin anger hon att hon har följande viktiga egenskaper för uppdraget:
”Anledningen till att jag anser att jag skulle passa bra som ny etikordförande är att jag är lugn, saklig och alltid försöker sätta personers välmående och integritet först. Utifrån att jag varit med i MPS länge så har jag insikt i olika situationer och problem som kan uppstå inom föreningen. Jag har lätt för att hålla mig objektiv och vill helst skapa mig en egen uppfattning om situationer. Genom min socionomutbildning, ideella kurser och eget intresse har jag kunskap och erfarenhet av krishantering, ledarskap och kommunikation. Jag kan ta emot och förmedla information på ett tydligt sätt och vet vikten av att bemöta människor i framför allt känsliga situationer på ett respektfullt och lyhört sätt. I en grupp bjuder jag in till diskussion och vill att alla ska känna sig trygga i att förmedla sina åsikter och tankar. Jag har lång erfarenhet av närstående som lider av psykisk ohälsa, det gör att jag aldrig dömer en person utifrån detta, utan ser människors lika värde och framför allt har jag en förmåga att lägga fokus på de positiva egenskaper som gör varje människa unik.”

Nomineringar inkomna till valberedningen
Följande personer har nominerats till ordförande:
– Daniel Brodin
– Jimmie Ståhlhage
– Magnus Idebro
– Peder Schillerström

Följande personer har nominerats som ledamot:
-Kenneth Söderlund
-Immen Persson
-Agnar S Helgasson
-Åsa Westlund
-Annika Leijon
-Therese Abrahamsson
-Oliver Meyner
-Gunilla Hulme
-Jan Akalla
-Rikard Urdshals
-Per Hiller
-Lars Svensson
-Magnus Lindström
-Anna Lindholm Björkman
-Tore Christensson
-Lena Stenbeck
-Jörgen Eklöf
-Ann-Marie Öhman
-Kenneth Edström
-Åse Granell
-Kajsa Berggren
-Neda Pavic
-Tanja Sima
-Hasse Lagervall

Följande har nominerats till ordförande i etikgruppen:
-Jimmie Ståhlhage
-Magnus Idebro
-Neda Pavic
-Elin Danielsson