PostkodStiftelsen

Missing People Sweden har mottagit 2 miljoner kronor i stöd av Svenska PostkodStiftelsen.

Missing People Sweden har tilldelats 2 miljoner kronor av PostkodLotteriet via PostkodStiftelsen för ett 2-års projekt med start i januari 2015. Projektet syftar till att stärka föreningen genom att dels rekrytera en verksamhetschef, och dels bygga upp ett bemannat kansli.

”Det här betyder väldigt mycket för organisationen, vår verksamhet och utveckling. När vi är igenom med projektet kommer de lokala ledningsgrupperna att uppleva ett större stöd och arbetsgrupperna har blivit avlastade med administrativa sysslorna av kansliet. Möjligheten att rekrytera en verksamhetschef har stått högt på vår önskelista och nu är det en realitet” säger Helena Svärd, dåvarande ordförande i MPS och fortsätter. ”För PostKodLotteriet är det viktigt att resultatet av det här projektet leder till att vi ’står på våra egna ben’ och vi är mycket glada över det förtroende som de visar för MPS.”

Nu har ett och ett halvt år gått och projektet har hittills resulterat i anställningen av en verksamhetschef, som började i juni 2015, och en projektkoordinator, som började i januari 2016.

Stödet är öronmärkt för projektet och dess mål vilket betyder att behovet av sponsring och gåvor till den operativa verksamheten kvarstår oförminskat.

PostkodStiftelsens vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och natur. Stöden till projekten är tidsbegränsade och grundläggande kriterier är att projekten ska kunna visa hållbara resultat och att de angriper aktuella utmaningar.

PostkodStiftelsen är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet och får därmed del av den årliga fördelningen av lotteriets överskott till välgörande ändamål.