Magnus Idebro - Ordförande

Magnus Idebro är 46 år och bor i Nyköping. Han har varit aktiv i Missing People sedan hösten 2012 och är nu verksamhetsledare och operativ chef för Södermanlands lokalavdelning. Han har lång erfarenhet från styrelsearbete och har både varit ordförande och ledamot i en rad olika föreningar, bland annat var han ordförande i föreningen "Klassmorfar i Sörmland" under fem år. Till vardags är han säljare/projektledare i ett privat företag.

Magnus.Idebro@missingpeople.se

 

Ola Hanson

Ola Hanson - Viceordförande

Ola Hanson bor i Stockholm. Han har varit kommunikationschef på Svenska Golf-förbundet och driver i dag en egen konsultverksamhet inriktad på kommunikation, mediehantering, krishantering, varumärkesfrågor och affärsutveckling. Han kom i kontakt med Missing People 2015 och har sedan dess hjälpt organisationen med kommunikationsfrågor. Han har en lång erfarenhet från olika ideella organisationer och sitter för närvarande i huvudstyrelsen för Djurgårdens IF.

Ola.Hanson@missingpeople.se

Lars Svensson - Kassör

Lars Svensson är 69 år och bor i Ulricehamn. Han har varit aktiv i Missing People sedan 2013 och är administrativ chef i lokalavdelningen Sjuhärad. I sitt yrkesliv har han varit egenföretagare och verksam inom den grafiska branschen. Han har erfarenhet av andra ideella organisationer, främst som ordförande för en bostadsrättsförening. Han har också ett starkt socialt engagemang och är i dag God man.

Lars.Svensson@missingpeople.se

Stefan Bjuhr - Sekreterare

Stefan Bjuhr bor i Kristinehamn. Han är operativ chef i lokalavdelningen i Värmland och utbildare i våra olika kartsystem. Han har också en lång erfarenhet av olika föreningar, både från studieperioden och i vuxen ålder. Han har ett stort socialt engagemang.

Stefan.Bjuhr@missingpeople.se

Carin Kvarforth - Ledamot

Carin Kvarforth bor i Kil i Värmland. Hon har varit aktiv i Missing People sedan 2012 och är i dag administrativ chef i Värmlands lokalavdelning. Hon arbetar som projektledare i Kils kommun och har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare på SV Värmland. Hon har ett långt ideellt engagemang bakom sig och van vid styrelsearbete. Hon har också ett starkt socialt engagemang och är stödperson vid olika krissituationer.

Carin.Kvarforth@missingpeople.se

Sandra Sjöström - Suppleant

Sandra Sjöström är 32 år och bor i Holmsund utanför Umeå. Hon är gruppchef samt fordonsansvarig i lokalavdelningen Södra Västerbotten och har varit aktiv sedan 2013. Förutom sitt engagemang i Missing People är hon även engagerad som hjälpledare i Scouterna. Till vardags arbetar hon på ett företag som tillverkar förpackningslösningar. Finns det tid över så är dans en favoritsysselsättning, främst fox och bugg.

Sandra.Sjostrom@missingpeople.se

Krister Samuelsson - Suppleant

Krister Samuelsson är 53 år och bor i Göteborg. Han är i dag administrativ chef i lokalavdelningen i Göteborg. Han är också aktiv i Scouterna där han är ansvarig för en grupp med ungdomar mellan 16-18 år. Han arbetar sedan 20013 på LO-distriktet i Västsverige som försäkringshandläggare.

Krister.Samuelsson@missingpeople.se


Förändringar i styrelsen

Ändring 30 oktober 2016

Vid den extra insatta årsstämman den 30 oktober 2016 röstade medlemmarna igenom valberedningens förslag till styrelse. Magnus Idebro, som tog över ordförandeposten den 22:a juli 2016, valdes till ordförande. Lars Svensson fortsätter som kassör i Missing People Sweden, ett förtroende han fick när han valdes in i mars. Stefan Bjuhr som valdes som suppleant i mars och som under sommaren har fått en fast post i styrelsen valdes in som ledamot och är utsedd till ny sekreterare. Nya ansikten i styrelsen är Ola Hansson, vice ordförande, Carin Kvarforth, ledamot, Sandra Sjöström, suppleant, samt Christer Samuelsson, suppleant. Samtliga sitter till nästa årsmöte som hålls i mars/april 2017.     

 

Ändring 22 juli 2016

Daniel Brodin har valt att lämna styrelsen och Magnus Idebro tar från och med idag, den 22 juli, över som ordförande. Skälet till att Daniel lämnar är att hans tid inte räcker till då hans företag står för en stor expansion under hösten. Daniels fokus kommer de närmaste åren vara på hans familj och hans företag. Daniel lämnar också sina uppdrag inom lokalavdelningen i Göteborg. Leif Schang har valt att lämna sin roll som verksamhetsledare i västra Skåne, han ställer därmed också sin plats i styrelsen till förfogande, vilket gör att Stefan Bjuhr träder in som suppleant.  Styrelsen vill framföra ett stort tack till Daniel och Leif för all den tid och engagemang de har gett MPS under de år de har varit aktiv i styrelsen samt i andra roller.

 

Har ni några frågor eller funderingar så är ni varmt välkomna att kontakt ordförande Magnus Idebro, magnus.idebro@missingpeople.se, 070 343 54 44